Miot O – koty tonkijskie (potomstwo Kejsi)

1.12.2016r. urodziło się 6 kociąt tonkijskich:

Otym, Onidis, Onidia, Onila, Olala, Omala