MIOT F – Koty tonkijskie (potomstwo Elizy)

Wszystkie kocięta Fiona, Fabio i Fabianek znalazły już swój dom.