Irman – kot rasy tonkijskiej

Irman– w mitologii perskiej dobry duch, strażnik wszystkich medykamentów.