Ismena – kotka rasy tonkijskiej

Ismena – w mitologii greckiej królewna tebańska córka Edypa, siostra Antygony, Polinika i Eteoklesa.